Lika lön för lika arbete

Denna artikel är inspirerad av en kommentar av Stefan på Ricks blogg.

Rubricerade mantra myntades under 1970-talet av Sveriges fackföreningspampar. Och detta var början till slutet för hela vårt månghundraåriga lärlingssystem och därav följande, galopperande ungdomsarbetslöshet.

När jag var ung på 1960-talet så var det inga som helst problem att hitta jobb. Vare sig det gällde några timmars eftermiddagsarbete som mopedbud för att köra ut reklambroschyrer till företagen i Göteborg (som jag ägnade mig åt ett par terminer mot en ersättning av 1:75 per timme varav jag var tvungen att betala bensinkostnaden för moppen själv) eller om det gällde att lära sig att renovera möbler hos en snickare — som själv fick betala för misstagen som lärlingen oundvikligen gjorde sig skyldig till.

Att avgöra vad som är “lika arbete” är naturligtvis näst intill omöjligt när det gäller “vanligt” arbete. Men på ett område är det glasklart enkelt, nämligen när man inte arbetar alls. Till exempel när man är sjukskriven, pensionerad (ibland i förtid) eller arbetslös. Men riktigt så långt ville inte någon sträcka sig i kampen om lika lön. Annars vore det väl mest logiskt, att om man inte arbetar alls så får man exakt samma lön som alla andra som utför samma (icke-)arbete? De som önskar grädde på moset har en hel värld av privata försäkringar att välja bland för att få den ersättning de behöver för att inte behöva sänka sig till pöbelns levnadsstandard, Detta då utan att för den delen behöva betala mer skatt, som oftast inte hanteras särskilt kostnadseffektivt.

OBS! Väldigt mycket vänster-vibbar här, jag är väl medveten om detta, men hav lite tålamod med mig medan jag vidareutvecklar dessa tankar.

Begreppet Medborgarlön är mer än 200 år gammalt. Tanken är att alla i samhället skall ha en ovillkorad grundlön i stället för eventuell tillgång till en uppsjö av olika bidragsalternativ att ansöka om, något som torde åstadkomma ett rättvisare trygghetssystem, helt oberoende av mer eller mindre välvilliga småpåvar på olika statliga verk och deras subjektiva bedömanden.

För att citera wikipedia från länken ovan:

Om inkomstskatten höjs till en platt skatt på 60 procent för att finansiera en basinkomst på 6000 kr så innebär det att ingen (vuxen) får en nettoinkomst under 6000 kr. Den som tjänar 10 000 brutto får också ut 10 000 netto. Den som tjänar 20 000 brutto får ut 14 000 netto. Och den som tjänar 30 000 brutto får ut 18 000 netto. De som tjänar på dylika utformningar av medborgarlön är de som helt saknar inkomst, deltidsarbetare samt personer med mycket låg heltidslön. De som förlorar på dylika utformningar är personer med mycket hög lön.

Om man räknar och fördelar om dagens hundratals bidragsmiljarder till motsvarande medborgarlön, så skulle denna, med bibehållet skatteuttag, hamna på omkring 8.000:- per vuxen och 3.000- per hemmavarande barn. En familj med två vuxna och två barn får alltså 22.000:- att leva på per månad. Netto naturligtvis! Att betala skatt på något som understiger existensminimum är ju fullständigt befängt och väldigt typiskt svenskt (”att betala skatt är häftigt”, som Mona Sahlin, rik överklassdam med rymligt samvete, brukar säga).

Frågan om medborgarlön är enligt mitt förmenande något som mycket väl, inom en inte alltför avlägsen framtid, skulle kunna inrymmas under piratpartiets paraply. Det är i allra högsta grad en fråga om att låta varje person fatta beslut om hur de vill leva sitt liv: genom att arbeta 50-60 timmar per vecka och få en massa materiella fördelar eller genom att välja en kortare arbetstid och därmed lägre materiell standard för att på så sätt få mer tid att ägna sig åt familj, käresta, vänner etcetera.

Tags:

21 Responses to “Lika lön för lika arbete”

 1. Erik E Says:

  Vi skall alltså för all framtid utesluta samarbete med det borgerliga blocket och profilera oss som ett vänsterparti?

 2. Björn Felten Says:

  Tycker du verkligen att det låter så?

  Borde inte verkligt liberala partier propagera just för att människor, i stället för att överlåta hela sin ekonomi till politikerna, som sedan delar ut allmosor till de behövande, får fatta sådana viktiga beslut själva?

  Kanske har jag en omodern åsikt om vad liberalismen står för, särskilt nu när vissa svenska partier som kallar sig liberala har ritat om kartan totalt, men för mig innebär riktig “borgerlighet” att man minskar på delen som politikerna bestämmer över och ökar delen som vi medborgare själva beslutar om.

  Med medborgarlön förlorar politikerna med ett enda penndrag makten att besluta om vilka grupper av befolkningen som skall få det bättre och vilka som skall få det sämre (jämför gärna med den aktuella debatten om Försäkringskassan), det avgör varje medborgare själv i en allt högre grad. Hur mycket mer borgerligt kan det bli — enligt den gamla definitionen, innan moderaterna blev Det Nya Arbetarpartiet?

 3. Björn O Says:

  “Winners of the Nobel Prize in Economics that fully support a basic income include Herbert Simon[25], Friedrich Hayek[26][27], James Meade, Robert Solow[28], and Milton Friedman[29].” (från http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income#Advocates ). Hayek och Friedman, låter ju inte så vänster direkt. ;)
  Däremot håller jag med om att i dagens politiska klimat är det en vänsterfråga. Jag tycker det är direkt olämpligt att tagga inlägget med “piratpartiet”, du borde ha mer insikt i vad det fokus är som vi kommit överens om vad partiet handlar om. Jag kommer uppmärksamma redaktören för piratpartiet live på detta.

 4. P.Manlig Says:

  Medborgarlön är en idé som jag har gillat länge, och precis som du tycker jag att det är något som passar PPs politik. Ett par saker som jag vill framhålla:
  1. Ofta argumenteras att om ingen skulle välja att jobba så går det åt h-ete. Visst, det gör det. Det är därför extremt viktigt att ett system med medborgarlön är statiskt (d.v.s. i princip inskrivet i grundlagen) så att inte klåfingriga politiker kan manipulera. Om färre väljer att jobba så skall det betyda en sänkt medborgarlön - vilket ökar trycket på alla att jobba. Det skall absolut inte vara öppet för vänstervridna politiker att tjafsa om att det är synd om den eller den gruppen så att vi måste höja skatten för att försörja dem. Dessutom gör medborgarlön att alla är solidariskt försörjda, vilket gör att vi kan försvaga arbetsrätt och genomföra en hel del annat som högerpolitiker borde jubla över. Naturligtvis hatar vänstern medborgarlön!
  2. Medborgarlön kan ge alla en grundtrygghet som i grunden ändrar maktbalansen i arbetslivet. Många skulle kunna ge sin arbetsgivare fingret och helt enkelt sluta, eftersom tryggheten finns där, ovillkorad och utan karens. Dessutom skulle tillgången på arbetskraft minskas, eftersom det skulle bli möjligt att välja att inte jobba. Jag kan bara gissa hur det här skulle påverka villkoren på arbetsmarknaden. Naturligtvis hatar högern medborgarlön!
  3. Alla politikers makt baseras egentligen på hur mycket befolkningen producerar. Ett system med medborgarlön förutsätter att alla inte kommer att arbeta, och minskar politikers makt. Naturligtvis hatar alla politiker medborgarlön!
  Jag tycker om idén, men noterar att det kan bli visst motstånd mot ett genomförande av den…

 5. Björn Felten Says:

  Många bra synpunkter där, tack för dem!

  Och när du noterar att det kan bli visst motstånd mot ett genomförande av den så torde det vara veckans understatement. :)

 6. P.Manlig Says:

  Jag glömde naturligtvis en sak…
  Medborgarlön innebär i princip att onyttiga byråkrater typ handläggare på försäkringskassa inte längre behövs. Bra för samhället, men kanske inte för de som idag får sin inkomst den vägen. De kommer säkert att reagera ungefär på samma sätt som gammeldags företag som inte längre behövs.

 7. Björn Felten Says:

  Inte minst viktigt ja.

  Hemligheten (om man nu kan påstå att det är så vidare hemligt) bakom att få till stånd en blomstrande samhällsekonomi är att se till att så få människor som möjligt ägnar sig åt arbetsuppgifter som ingen är intresserad av att de utförs, och därför inte är beredda att frivilligt betala för.

 8. Björn O Says:

  *Host*, en kommentar från mig i modereringskön…

 9. Björn Felten Says:

  *host host*

  För många länkar i en kommentar kan göra att du tvingas vänta i flera timmar på att kommentaren postas.

 10. Bengt Jonsson Says:

  Handlar inte medborgarlön om att de skattebetalande vill slippa ansvar för sjukvård, polis, brandkår, fängelser osv?
  Här har du en medborgarlön. Om du vill köpa mat, en hjärtoperation, en behandlingshemsplats för din autism eller cp-skada, eller kanske rentav en polis- eller brandkårstjänst - det är helt din ensak. Ett fritt val.
  Vad som skall ingå i medborgarlönen kommer att bli ett lika hett stridsäpple som vad som skall ingå i en veckopeng.

 11. Björn Felten Says:

  Det beror ju helt och hållet på hur man bygger systemet. Om man enbart tar de delar som idag betalas ut i olika bidrag, och betalar ut dem rakt av lika till alla, så har man ju fortfarande kvar hela kakan av “resten”, det vill säga skola, vård och omsorg, intakt.

 12. P.Manlig Says:

  @Bengt: Det finns nog lika många åsikter om vad medborgarlön är som det finns förespråkare och belackare. Jag tycker absolut inte att det är ett sätt att slippa ansvar för samhällstjänster som polis, brandkår & fängelser. Det är saker som inte är onödiga i mitt tycke. Om de skall vara skatte- eller avgiftsfinansierade har egentligen inget med medborgarlön att göra. Ett system med medborgarlön utesluter inte andra skatter. Medborgarlön är ett system med en “omfördelningsskatt”, och kan kombineras med andra skatter precis som vi gör idag.

  Min bild av medborgarlön är ett sätt att ersätta dagens omfördelningspolitik. Försäkringskassa, a-kassa, etc. “Arbeten” som handlar om att flytta runt pengar för att se till att de fördelas “optimalt” till de “mest behövande”. I stället för att detta skall vara subjektivt och öppet för manipulation så gillar jag idén med en renare lösning där vi inte har en grupp människor som får betalt för att bedöma hur mycket pengar andra skall få. Medborgarlön är i stället en rättighet - alla som ingår i samhället har rätt till en andel av den gemensamma kakan.

  Medborgarlön är också ett sätt att minska eller eliminera möjligheten till att fuska med bidrag. När det inte finns bidrag att söka kan du inte fuska. Å andra sidan måste alla ta större ansvar för sin egen ekonomi, för det finns inga bidrag som räddar dig om du inte planerar. Om vi skall ge människor friheten att välja att inte jobba utan att i stället snåla in på utgifterna, då måste vi också acceptera att människor utan jobb måste klara sig själva.

  Ett par av de invändningar jag har fått i diskussioner är barnbidrag och sjukvård. Mitt svar är följande:

  Då det gäller barnbidrag så nämner Björn lösningen ovan - barn är naturligtvis också medborgare, och därmed berättigade till (reducerad) medborgarlön.

  När det gäller sjukvård kan vi hantera detta på samma sätt som idag. Försörjningen för sjukskrivna (d.v.s. sjukpenning) ersätts av medborgarlön, men det är inte detsamma som sjukvård.

 13. Björn Felten Says:

  En följd av medborgarlön är ju också att våra högskolestudenter slipper börja livet med flera hundra tusen kronor i skulder.

  Medborgarlönen, som ju betalas ut 12 månader om året, överskrider med råge dagens studiemedel, och samtidigt behöver ingen oroa sig för att överskrida fribeloppet när de jobbar extra, något som ju medför nedsatta studiemedel.

 14. Mumfi Says:

  Mysko. Just detta har jag propagerat för offentligt och högljutt flera gånger. Måste vara en Hisingen-grej.

 15. Björn Felten Says:

  LOL!

  Och GMTA är en annan akronym som spontant dyker upp.

  Så låt oss då en gång för alla utropa den fria republiken Hisingen. Med 135k medborgare, som börjar bli hjärtinnerligt trötta på att agera bakgård och sopstation till Göteborg, så tror jag att vi bör ha bättre förutsättningar än exempelvis Jämtland, som ju redan har utropat sin republik, eller Torslanda som i många år försökt få till stånd sin egen kommun. :)

 16. Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats Says:

  Julklapp till Barack Obama…

  Med tanke på den globala ekonomiska krisen i allmänhet och den amerikanska i synnerhet så borde alla utgiftsreducerande initiativ vara av godo för det stora landet i väster som numera bara är en skugga av sitt forna jag. Att man alltjämt kriga……

 17. Niklas Says:

  Medborgarlön är en mycket bra idé tycker jag, och jag tror det kommer vara ett krav för att få ett något sådär hyfsat samhälle i framtiden när mer och mer fabriksarbete, servicejobb och förmodligen även administration blir automatiserat. De enda jobben som blir kvar om ca 50 år lär vara de kreativa jobben, där lär inte datorer ta över inom någon snar framtid iaf.

 18. Björn Felten Says:

  Framtidsperspektivet är en väldigt bra synvinkel, Niklas.

  Naturligtvis kommer vi (nåja, kanske inte jag, för då skulle jag vara 112 år gammal, men ändå) att om 50 år småle lite grand åt det gamla industrisamhället, där hälften av människorna användes som utbytbara maskindelar för att producera det som vi behövde och den andra hälften ägnade sig åt, mestadels, oönskad byråkrati och parasiterande mellanhandsverksamhet.

  Så varför inte redan nu förbereda för framtidens samhälle, då vi människor inte längre är tvungna att lägga 60-70 timmar i veckan, brutto — “från dörr till dörr”, på att producera de varor och tjänster som vi alla önskar — och är beredda att betala för — utan förmodligen klarar oss på 15-20 timmar uppdelat rättvist mellan alla arbetsföra?

  Medborgarlönen kan med fördel införas med små steg. En ökning med 500:- per månad och år till exempel, samtidigt som berörda delar av välfärdsposterna minskas med motsvarande belopp. Studiemedel, pensioner, sjuk- och arbetslöshetsersättning med mera.

  Efter sisådär 15-20 år bör vi ha uppnått en lämplig jämviktsnivå. Medborgarlönen är ju nämligen självjusterande. Om alltför få väljer att arbeta, så sjunker medborgarlönen och fler “tvingas” jobba “extra” för att nå upp till önskad standard, och därmed stiger intäkterna till medborgarlönen igen.

 19. Uno Hansson Says:

  Erik E Says:
  “… Vi skall alltså för all framtid utesluta samarbete med det borgerliga blocket och profilera oss som ett vänsterparti?..”
  Här är ett - lite mer komplext - alternativ som väl är ganska så frihetsliberalt:
  Kapitalism innebär en fri och öppen marknadsekonomi med individuella frihetsrättigheter; bl.a. rätten att äga något och att i full frihet ingå avtal. Den främsta orsaken till att detta system inte leder en ”klockren” fördelning av resurser, är att det är samma sorts (reversibelt växlingsbara) pengavaluta som används på varu-, arbets- och penningmarknaden.

  I en kapitalistisk nattväktarstat bör det precis som nu, finnas en nationell valuta som är helt växlingsbar med andra staters och federationers valutor. Varje totalt självständig region inom staten bör dessutom ha en egen medlemsbaserad valuta, som kan användas parallellt med den nationella men då enbart på varu- och arbetsmarknaden. Den nationella valutan bör fritt kunna växlas mot den regionala, men den regionala valutan bör inte utan restriktioner kunna växlas tillbaka till den nationella eller till andra valutor.

  En restriktion hos den regionala valutan är rimligen att den är helt kontobaserad. Pengar – även småsummor – bör alltså mycket snabbt och enkelt kunna föras över från ett konto till ett annat, men det är naturligtvis helt onödigt att de regionala pengarna skall behöva finns i form av kostnadskrävande sedlar och mynt. Varje konto reduceras varje natt med en viss procent (t.ex. 0,1 – 1 %). På de konton som inte alls används, och där inga nya pengar har kommer in, så tar pengarna alltså slut efter några år. Det är alltså ingen idé att försöka spara pengarna någon längre tid på kontot. Företagen bör alltså inte alls samla på pengar av denna valuta, utan bör snarast dela ut den till ägarna och löntagarna och genast betala leverantörerna.

  De pengar som dras från medlemskontot varje natt flyttas över till medlemmens medborgarkonto. Pengarna som förs över till medborgarkontot kan före pensionsåldern bara användas för sjukvård, utbildning, vid arbetslöshet osv. På lång sikt kan därmed alla skatter och avgifter som finns inom nuvarande välfärdsamhällen slopas helt. Finansieringen av den gemensamma ”välfärden” sker istället via medborgarkonton. När skatterna inte längre behövs så är det ju många statliga och kommunala institutioner som kan avvecklas helt. Några svartjobb kan t.ex. inte finnas när alla inkomstskatter och all moms försvinner.

  Alla samhällsmedborgarna använder sig sannolikt mer eller mindre av både den nationella och den regionala valutan, och var och en bedömer då vilken valuta som är fördelaktigast att använda vid olika transaktioner. Dem som däremot nöjer sig med att enbart använda den nationella valutan behöver förstås inte bli kommun- eller regionmedlemmar. Sjukvård, utbildning och allt annat kan naturligtvis även betalas med privata försäkringar och med den nationella valutan. Då den nuvarande offentligsektorn gör upphandlingar för ca 400 miljarder/år så bör detta ganska snart leda till att företag inom alla branscher vill ha mesta möjliga andelar av denna marknad. Detta kan kanske i ett inledningsskede komma att påskynda acceptansen för de regionala valutorna.

  Med olika penningsystem så kommer inte pengarna att ständigt flyta över från varu-/arbetsmarkanden till penningmarkanden. Spelet på penningmarknaden blir då ett rent nollsummespel mellan vinnare och förlorare. Dem som inte alls har något intresse av att delta på spelmarknaden kan då med fördel låta bli att använda den nationella valutan mer än nödvändigt. Det regionala pensionssparandet behöver då inte baseras på börsaktier, men kan ändå vara med för att finansiera olika aktiebolag och därmed ta del av deras utdelningar mm.

  På bl.a. följande webbadress beskrivs varför en valuta som både används på arbetsmarknaden och penningmarknaden inte kan bli ”klockrent” fördelad, utan tyvärr blir fördelningen istället alltid att de 20 % rikaste kommer att äga 80 % av pengarna. Med en separat valuta som enbart används på varu- och tjänstemarknaden så uppträder rimligen inte detta fenomen:
  http://home.swipnet.se/~w-69487/kapitalismen.html

  Medborgarkonto beskrivs på:
  http://www.dsv.su.se/~torgny/egen.doc

  På följande webbadresser finns förslag till ett alternativt penningsystem:

  http://www.nordspar.se/nyttsyst.html
  http://www.nordspar.se/slutajag.html
  http://www.solidar.lir.be/tiki-index.php

 20. Robert Wensman Says:

  Hej! Jättekul att hitta andra som kämpar för medborgarlön! Vi rör oss i skuggorna av den vanliga politiken, men jag är övertygad om att våra tankar en dag kommer att se dagens ljus!
  Precis som du är jag nyfiken på om Piratpartiet kommer att ta sig an den här frågan. Men jag är också övertygad om att det beror mycket på hur frågan formuleras. Piratpartiet tycks ha en utpräglad frihetlig grundfilosofi, och om man ska ha en chans att sälja in medborgarlönen till deras medlemmar, så måste man på något sätt beskriva varför medborgarlönen är ett frihetligt begrepp snarare än socialistiskt. Den avgörande skillnaden handlar helt om hur man finansierar medborgarlönen, det finns två principiella inriktningar:
  1. Skatt på arbete
  2. Skatt på råvaror och naturresurser
  Om man väljer alternativ 1, så är det knappast något frihetligt eller liberalt inriktat parti som vill stödja medborgarlönen. “Ingen ska tvingas arbeta åt någon annan” kommer det att heta.
  Men väljer man alternativ 2, då blir medborgarlönen plötsligt ett liberalt projekt, enligt principen om att “alla ska ha lika rätt till jordens oförädlade naturresurser”.
  Personligen förespråkar jag därför alternativ nummer 2, och kallar detta för “Naturresursdelning”. Det går att läsa mer om mina idéer kring detta på min blogg:
  http://robertwensman.wordpress.com/naturresursdelning-och-basinkomst/
  Jag har också börjat föra en diskussion på Piratpartiets forum kring detta, och reaktionerna får man nog bedöma som positiva!
  http://forum.piratpartiet.se/Topic194283-271-1.aspx
  Kanske finns det hopp om ett Piratparti för medborgarlön i framtiden!
  Ohoj!

 21. Björn Felten Says:

  Ohoj!

  Till att börja med får jag be om ursäkt för att det tog ett tag innan jag hittade din kommentar i moderationskön. Att den hamnade där beror på att du har två länkar, och av någon märklig anledning har bloggen återgått till att betrakta det som spam då, trots att jag ändrat gränsen till tre flera gånger.

  Sedan är det en intressant aspekt du tar upp där. Råvaror och naturresurser tillhör ju nu de som råkar inneha “ägandeskapet” av den del av vårt lilla klot där sagda resurs befinner sig, vilket ju egentligen är lite märkligt att någon kan inneha.

  Att istället betrakta dessa resurser som allmänning, som tillhör alla, och därför bör ge alla rätten till en rättmätig del låter inte helt fel i mina öron, utan tvärtom synnerligen logiskt. Dock är väl frågan trots allt om inte den idén väcker vänsterassociationer hos en del, men det får ju bli en upplysningsfråga i så fall.

Leave a Reply