Posts Tagged ‘Arbetstid’

Att gräva ett dike

fredag, december 11th, 2009

För ungefär fem år sedan skrev jag följande insändare till Göteborgs-Posten (och om jag minns rätt publicerades den). Den har, som sagt, några år på nacken nu — därav den otidsenliga referensen till regeringsparti och samarbetspartners — men så vitt jag kan se är den fortfarande lika högaktuell.

UPPGIFT: A, B, C och D skall gräva ett dike. Beräknad arbetsinsats 24 mantimmar. Hur utföres detta arbete bäst?

1) A, B och C gräver medan D tittar på. Arbetet tar åtta
timmar att utföra. Efteråt är A, B och C helt slut medan
D mår dåligt av att ha tvingats stå utanför.

2) A, B, C och D gräver alla. Arbetet tar sex timmar att
utföra. Alla kan sedan koppla av i två timmar, nöjda
med ett väl utfört arbete.

Tja, enligt våra folkvalda så är uppenbarligen alternativ 1 bäst. Enligt ungefär halva regeringspartiet (s-kvinnor) och de båda samarbetspartierna, som alla haft sextimmars arbetsdag på sin dagordning i åtskilliga år, så är alternativ 2 bäst. Undrar vad svenska folket tycker?

Vad kan denna märkliga blockering vid 40-timmars arbetsvecka, en relik från februari 1970, långt innan datorer och robotar tog över de flesta monotona, tunga och smutsiga jobben, bero på? Hur kan 40 timmar, fortfarande efter 36 år, anses vara optimalt, när alla tecken pekar på motsatsen?

Om sextimmars arbetsdag införs så skapas ju ungefär en miljon nya jobb. Riktiga jobb, till skillnad från de konstlade som AMS slösar ut sisådär 100 miljarder, av våra surt förvärvade skattekronor, om året på. I ett slag löser man såväl problemen med arbetslösheten som utbrändhet och utanförskap.

Det är mycket man som vanlig väljare inte förstår…

Snälla, för inni hillivitti, alla beslutsfattare, inse en gång för alla att en åttatimmars arbetsdag — vilket innebär tio-elva timmar från dörr till dörr — inte är något som skall vara karvat i sten.

Vi har ett antal arbetsuppgifter som måste utföras av oss alla, i solidarisk gemenskap, för att vårt moderna samhälle skall fungera. Vissa är absolut livsnödvändiga — såsom exempelvis jordbrukares och fiskares nedlagda timmar för att vi skall få mat på bordet. Andra är nästan lika nödvändiga — såsom byggarnas arbete med att ge oss tak över huvudet och skola-, vård- och omsorgspersonalens arbete för att hålla oss utbildade och friska genom livets alla stadier. Andra är totalt onödiga — såsom exempelvis pärmbärarnas på Länsstyrelserna och andra tusentals offentliga verk.

Låt oss nu en gång för alla sätta oss ner och rangordna vilka arbetsuppgifter som är viktiga, och vilka som inte är det, och låt oss sedan avgöra hur många timmar samtliga samhällsmedborgare bör bidraga med för att allt det viktiga skall bli gjort, och låt oss sedan sluta upp med uttryck såsom “förlorade arbetstillfällen”.

Det finns inga “förlorade arbetstillfällen”! Det är en urgammal myt, som godsägarna använde sig av redan för flera hundra år sedan för att hålla sina undersåtar så sysselsatta att de inte hade tid att hitta på några revolter. “Fåfäng gå lärer mycket ont” löd det från predikstolarna varifrån prästerna pådyvlade populasen överhetens läror. Underförstått: Om du har för mycket fritid så kan du börja fundera, och det är aldrig bra för någon makthavare.

I stället för “förlorade arbetstillfällen” finns det bara en minskning av hur många timmar, av vårt snålt tillmätta jordeliv, som vi förmodas lägga i den gemensamma samhällspotten, och tack vare de senaste decenniernas utveckling, så kan vi nu reducera denna samhällsplikt med minst 25%, förmodligen mer än så! Och ju mer vi reducerar den, desto välkomnare är alla invandrare som kan hjälpa oss alla med att späda ut den nödvändiga, samhällspliktiga tiden vi offrar.

Tyvärr finns inte kravet på sextimmars arbetsdag på piratpartiets agenda, men jag skulle trots det inte dra mig för att driva fram det kravet om jag fick medlemmarnas förtroende i det kommande primärvalet — naturligtvis i mån av tid efter att piratpartiets kärnfrågor har avhandlats.